หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


ข่าวประชาสัมพันธ์
- สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยสุวรรณทัพ หมู่ที่3
- ประมาณการราคากลางงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุวรรณทัพ หมู่ที่ 3
- ประกาศยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี2560 และกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน)
- แผนการดำเนินงานประจำปี 2559
- ประกาศเรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
- คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า


กิจกรรม
การซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ในกรณีฉุกเฉิน)
การซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ในกรณีฉุกเฉิน)

โครงการ ปลูกมะนาว
โครงการ ปลูกมะนาว

โครงการกาชาดจูงลูกหลานเข้าวัดวันอาทิตย์
โครงการกาชาดจูงลูกหลานเข้าวัดวันอาทิตย์

โครงการคลองสวยน้ำใส ฉลองครบรอบ 200 ปี พระราชทานนามเมืองปทุมธานี
โครงการคลองสวยน้ำใส ฉลองครบรอบ 200 ปี พระราชทานนามเมืองปทุมธานี

จัดโครงการค่ายเยาวชนนันทนาการกีฬาและศิลปะ
จัดโครงการค่ายเยาวชนนันทนาการกีฬาและศิลปะ

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด 2557
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด 2557


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีกล่ำ หมู่ที่ 12
- ประมาณการราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีกล่ำ หมู่ที่ 12
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม หมู่ที่ 8
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปะปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ทดแทนของเดิม ขนาด 20ลบ.ม หมู่ที่ 4
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ขนาด 3
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถังประปาแบบถังแชมเปญ ทดแทนของ

กระดานสนทนา
# หัวข้อ โดย เมื่อ
1 การจอดรถซื้อของหน้าเซเว่น วัดหัตสารเกษตร Klong5 2017-07-13 08:17:36
2 บุคลิก ไม่ดีชอบนั่งกะดิกขา เขย่าขา ชอบหมุนปากกาเล่น เครียดง่าย ต้องอ่าน Klong5 2017-04-19 13:16:21
3 ด่วนที่สุด ใครที่มีอาการอยู่เฉยๆนั่งนิ่งๆโดยไม่ขยับมือกระดิกขาไม่ได้เลย ต้องรีบอ่าน Klong5 2017-04-17 12:37:16
4 มิเตอร์น้ำชำรุด Klong5 2017-01-17 19:57:38
5 เครื่องกดบัตรคิว Klong5 2016-12-27 09:33:29
6 ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้าชุมชน Klong5 2016-12-16 15:08:02
7 การจ่ายเบี้ยความพิการ Klong5 2016-12-01 08:47:58
8 ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้าชุมชน Klong5 2016-11-03 08:46:30
9 อบต.คลองห้าต่อน้ำจากท่อน้ที่สร้างงบส่วนตัวให้กับบ้านที่สร้างใหม่ Klong5 2016-10-24 11:20:36
10 Klong5 2016-07-20 20:06:56
11 สอบถามตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ Klong5 2016-06-01 15:15:21
12 กลิ่นเหม็นน้ำเน่า จากโรงงาน ซอย 13 Klong5 2016-05-12 09:09:53
13 เลี้ยงไก่ในหมู่บ้าน Klong5 2016-05-02 19:29:29
14 โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Klong5 2016-04-27 09:43:24
15 โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมาณเอกสาร ดูผ่าน Tablet หรือ Mobile ได้ทันที Klong5 2015-10-19 11:39:47
16 น้ำประปา(บาดาล) มีสีแดงและกลิ่นเหม็นบ่อยมาก Klong5 2015-08-25 11:08:24
17 ขยะล้นถังมากๆๆๆๆ Klong5 2015-08-19 17:56:57
18 กลิ่นเหม็นเน่า และกลิ่นเหม็นไหม้ Klong5 2015-08-18 16:58:25
19 ลองหรือยังเอ่ย VOR คุยเพลิน ใช้ง่าย ไม่ต้องพิมพ์ Klong5 2015-08-04 14:23:14
20 ขอความกรุณาช่วยตัดต้นไม้บริเวณ2ข้างถนนของซอย สุขศิริ Klong5 2015-06-30 08:52:10
21 โครงการคิวบิค หมู่4 สร้างปัญหาเรื่องการระบายน้ำให้ชาวสวนสุทธิดา Klong5 2015-06-21 17:32:45
22 เหม็นขี้ไก่กับขี้วัวมากๆ บ้านคลองห้าที่เคยเลี้ยงหมูส่งกลิ่นเหม้นเน่า Klong5 2015-05-31 18:25:22
23 เหม็นขี้ไก่กับขี้วัวมากๆ บ้านคลองห้าที่เคยเลี้ยงหมูส่งกลิ่นเหม้นเน่า Klong5 2015-05-31 18:25:21
24 เหม็นขี้ไก่กับขี้วัวมากๆ บ้านคลองห้าที่เคยเลี้ยงหมูส่งกลิ่นเหม้นเน่า Klong5 2015-05-31 18:25:21
25 เหม็นขี้ไก่กับขี้วัวมากๆ บ้านคลองห้าที่เคยเลี้ยงหมูส่งกลิ่นเหม้นเน่า Klong5 2015-05-31 18:25:21
26 เหม็นขี้ไก่กับขี้วัวมากๆ Klong5 2015-05-31 18:24:03
27 ขยะหมู่บ้านริมบึงพาร์ค Klong5 2015-04-24 14:15:10
28 ตอบการจ่ายเบี้ยยังชีพ Klong5 2015-04-10 08:45:30
29 สอบถามการจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน เมื่อพฤศจิกายน 2557 Klong5 2015-04-09 14:50:41
ความคิดเห็นของประชาชน
# หัวข้อ โดย เมื่อ
1 อยากให้ปิดกระดานสนทนานี้ครับ เพราะแสดงความคิดเห็นอะไรมาก็ไม่เห็นมีความเคลื่อนไหวใดๆเลยครับ การแก้ปัญหาได้ หรือได้ไม่ได้ก็นิ่งเฉย ควรปิดไปเลยดีกว่าครับ ทองดี วังน้ำน้อย 2017-07-20 19:47:17
2 เห็นซอยบางซอยเขามีการพัฒนาทำถนนลาดยาง แต่ซอยๆอยู่ติดอบต.คลองห้าแท้กลับไม่มีการพัฒนาเลย หรือจะติดเรื่องการโอนที่ให้กับทาง อบต. แล้วถ้าเคยทำเรื่อง โอนถนนให้กับ อบต.คลองห้าจะตามเรื่องได้อย่างไร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนดาวนอกโลกแล้วคะ หมู่8 2017-06-20 22:39:48
3 ตอนนี้น้ำบาดาลหมู่8ไหลน้อยสองสามวันแล้ว เป็นเพราะอะไร จะใช้อุปโภคบริโภคก็ลำบาก หมู่8 2017-06-20 22:35:29
ข่าวการรับสมัครสอบงานราชการข่าวทั่วไป
ข่าวการเมืององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี