หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


ข่าวประชาสัมพันธ์
- องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่ดังนี้
- กำหนดยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี 2561
- ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 - 2564 ต่อเจ้าหน้าที่ป
- นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำขาเหล็กรองรับถุงขยะ โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์
- ประกาศผู้ชนะ เช่าเครื่องขยายเสียงภายในงานโครงการถวายดอกไม้จันทน์


กิจกรรม
การซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ในกรณีฉุกเฉิน)
การซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ในกรณีฉุกเฉิน)

โครงการ ปลูกมะนาว
โครงการ ปลูกมะนาว

โครงการกาชาดจูงลูกหลานเข้าวัดวันอาทิตย์
โครงการกาชาดจูงลูกหลานเข้าวัดวันอาทิตย์

โครงการคลองสวยน้ำใส ฉลองครบรอบ 200 ปี พระราชทานนามเมืองปทุมธานี
โครงการคลองสวยน้ำใส ฉลองครบรอบ 200 ปี พระราชทานนามเมืองปทุมธานี

จัดโครงการค่ายเยาวชนนันทนาการกีฬาและศิลปะ
จัดโครงการค่ายเยาวชนนันทนาการกีฬาและศิลปะ

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด 2557
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด 2557


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองสาธารณสุข ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 36000 btu จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีจงเจาะ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำงานกองสาธารณสุข จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเจาะจง
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ด้วยวิธีการประกวดราคา
- แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นผับประชาสัมพันธ์แบบสี โครงการป้องกันควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ที่ 161/2561

กระดานสนทนา
# หัวข้อ โดย เมื่อ
1 การแข่งขันฟุตบอลนี้มีอยู่ทั่วทุกประเทศบางครั้งมีนักกีฬาจากไทยร่วมอยู่ด้วย Klong5 2018-04-20 14:15:51
2 หมู่บ้านริมบึงเลี้ยงนก /ไก่ Klong5 2018-02-27 11:29:32
3 ขอให้ซ่อมถนนในซอยสุวรรณทัพหมู่ 3 Klong5 2017-09-29 14:51:46
4 เสียงดังจากการเทเหล็ก และกลิ่นเหม็นจากการตัดเหล็ก Klong5 2017-08-28 11:23:48
5 การจอดรถซื้อของหน้าเซเว่น วัดหัตสารเกษตร Klong5 2017-07-13 08:17:36
6 บุคลิก ไม่ดีชอบนั่งกะดิกขา เขย่าขา ชอบหมุนปากกาเล่น เครียดง่าย ต้องอ่าน Klong5 2017-04-19 13:16:21
7 ด่วนที่สุด ใครที่มีอาการอยู่เฉยๆนั่งนิ่งๆโดยไม่ขยับมือกระดิกขาไม่ได้เลย ต้องรีบอ่าน Klong5 2017-04-17 12:37:16
8 มิเตอร์น้ำชำรุด Klong5 2017-01-17 19:57:38
9 เครื่องกดบัตรคิว Klong5 2016-12-27 09:33:29
10 ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้าชุมชน Klong5 2016-12-16 15:08:02
11 การจ่ายเบี้ยความพิการ Klong5 2016-12-01 08:47:58
12 ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้าชุมชน Klong5 2016-11-03 08:46:30
13 อบต.คลองห้าต่อน้ำจากท่อน้ที่สร้างงบส่วนตัวให้กับบ้านที่สร้างใหม่ Klong5 2016-10-24 11:20:36
14 Klong5 2016-07-20 20:06:56
15 สอบถามตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ Klong5 2016-06-01 15:15:21
16 กลิ่นเหม็นน้ำเน่า จากโรงงาน ซอย 13 Klong5 2016-05-12 09:09:53
17 เลี้ยงไก่ในหมู่บ้าน Klong5 2016-05-02 19:29:29
18 โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Klong5 2016-04-27 09:43:24
19 โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมาณเอกสาร ดูผ่าน Tablet หรือ Mobile ได้ทันที Klong5 2015-10-19 11:39:47
20 น้ำประปา(บาดาล) มีสีแดงและกลิ่นเหม็นบ่อยมาก Klong5 2015-08-25 11:08:24
21 ขยะล้นถังมากๆๆๆๆ Klong5 2015-08-19 17:56:57
22 กลิ่นเหม็นเน่า และกลิ่นเหม็นไหม้ Klong5 2015-08-18 16:58:25
23 ลองหรือยังเอ่ย VOR คุยเพลิน ใช้ง่าย ไม่ต้องพิมพ์ Klong5 2015-08-04 14:23:14
24 ขอความกรุณาช่วยตัดต้นไม้บริเวณ2ข้างถนนของซอย สุขศิริ Klong5 2015-06-30 08:52:10
25 โครงการคิวบิค หมู่4 สร้างปัญหาเรื่องการระบายน้ำให้ชาวสวนสุทธิดา Klong5 2015-06-21 17:32:45
26 เหม็นขี้ไก่กับขี้วัวมากๆ บ้านคลองห้าที่เคยเลี้ยงหมูส่งกลิ่นเหม้นเน่า Klong5 2015-05-31 18:25:22
27 เหม็นขี้ไก่กับขี้วัวมากๆ บ้านคลองห้าที่เคยเลี้ยงหมูส่งกลิ่นเหม้นเน่า Klong5 2015-05-31 18:25:21
28 เหม็นขี้ไก่กับขี้วัวมากๆ บ้านคลองห้าที่เคยเลี้ยงหมูส่งกลิ่นเหม้นเน่า Klong5 2015-05-31 18:25:21
29 เหม็นขี้ไก่กับขี้วัวมากๆ บ้านคลองห้าที่เคยเลี้ยงหมูส่งกลิ่นเหม้นเน่า Klong5 2015-05-31 18:25:21
30 เหม็นขี้ไก่กับขี้วัวมากๆ Klong5 2015-05-31 18:24:03
31 ขยะหมู่บ้านริมบึงพาร์ค Klong5 2015-04-24 14:15:10
32 ตอบการจ่ายเบี้ยยังชีพ Klong5 2015-04-10 08:45:30
33 สอบถามการจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน เมื่อพฤศจิกายน 2557 Klong5 2015-04-09 14:50:41
ความคิดเห็นของประชาชน
# หัวข้อ โดย เมื่อ
1 ปัญหาเพื่อนบ้านสร้างความเดือดร้อน (ทางเสียง) และอื่น ๆ ทางอบต.คลองห้า พอจะมีวิธีช่วยหรือวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้างหรือไม่

เข้าใจว่าปัญหาเพื่อนบ้านไม่ว่าจะพื้นที่ไหน ๆ คงเจอคล้าย ๆ กันหมด แต่หลาย ๆ คนก็ไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปพูดคุยหรือตักเตือน
หรืออาจจะมีบางคนที่กล้าเข้าไปพูดคุย ถ้าดีก็คุยกันเข้าใจและเคลียร์ปัญหากันได้ แต่ถ้าแย่หน่อยก็ต้องมีปากเสียงกัน ด่ากัน ทะเลาะกัน ได้ทุกวัน จนอาจทำให้เสียสุขภาพจิตได้

แต่ถ้ามีกลุ่มคนหรือผู้ดูแลท้องถิ่นหรือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาตรวจสอบหรือให้คำแนะนำ ตามบ้าน คิดว่าอาจจะส่งผลดีกับทุก ๆ คนที่ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน (คนทำงานเข้ากะ , เด็กเล็ก ๆ , คนป่วย หรือผู้สูงอายุ ที่ต้องพักผ่อน)

ปัญหาที่พบ
1. เพื่อนบ้านซ่อมรถ ปรับแต่ง ดัดแปลง ลองเครื่องยนต์ภายในบ้านและบริเวณถนนในหมู่บ้าน จนเกิดเสียงดัง
2. มีบุคคล(แก๊งวัยรุ่น)จากหน้าหมู่บ้านและท้ายหมู่บ้านชอบมารวมตัวที่บ้านหลังนี้ และมีการขับรถเสียงดังในทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำของทุก ๆ วัน และจะหนักในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
3. การจอดรถบนถนนหมู่บ้านจดกินพื้นที่เกือบถึงกลางถนนและเกินไปถึงบ้านคนอื่น (รถใหญ่)
4. การวางสิ่งของเกินพื้นที่ (ส่งผลให้บ้านข้าง ๆ ไม่สามารถใช้พื้นที่ในส่วนบ้านของตัวเองได้)
5. เคยพูดคุยสื่อสารแล้วได้คำตอบที่ไม่เป็นมิตรและชอบทำตัวกร่างในพื้นที่

สิ่งที่ต้องการสอบถามและสงสัย
*** เขตในพื้นที่หมู่บ้าน สามารถซ่อมรถ ปรับแต่งรถ ทดสอบเครื่องยนต์จนเกิดเสียงดังได้หรือไม่

สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทาง อบต. คลองห้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาเรื้อรังเหล่านี้ให้กับลูกบ้านได้
และหากยังคงเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเรื่อย ๆ ทางผู้เขียนคิดว่าคงจะต้องหันไปขอความช่วยเหลือจากทางกลุ่มสื่อสารมวลชนแทน

เพราะไม่ว่าจะสอบถามใครที่ได้รับผลกระทบก็มักได้คำตอบเหมือนกันคือ มีการแจ้งไปทางผู้ดูแลท้องถิ่นแล้ว แจ้งตำรวจก็แล้ว ก็ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา เพราะเป็นปัญหาขนาดเล็ก
หมู่ 2 2017-09-12 17:43:25
2 อยากให้ปิดกระดานสนทนานี้ครับ เพราะแสดงความคิดเห็นอะไรมาก็ไม่เห็นมีความเคลื่อนไหวใดๆเลยครับ การแก้ปัญหาได้ หรือได้ไม่ได้ก็นิ่งเฉย ควรปิดไปเลยดีกว่าครับ ทองดี วังน้ำน้อย 2017-07-20 19:47:17
3 เห็นซอยบางซอยเขามีการพัฒนาทำถนนลาดยาง แต่ซอยๆอยู่ติดอบต.คลองห้าแท้กลับไม่มีการพัฒนาเลย หรือจะติดเรื่องการโอนที่ให้กับทาง อบต. แล้วถ้าเคยทำเรื่อง โอนถนนให้กับ อบต.คลองห้าจะตามเรื่องได้อย่างไร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนดาวนอกโลกแล้วคะ หมู่8 2017-06-20 22:39:48
ข่าวการรับสมัครสอบงานราชการข่าวทั่วไป
ข่าวการเมืององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี