หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


ข่าวประชาสัมพันธ์
- แผนการดำเนินงานประจำปี 2559
- ประกาศเรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
- คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- แบบเสนอวิสัยทัศน์ และผลงานที่ประสบความสำเร็จในอดีต เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
- การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น


กิจกรรม
การซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ในกรณีฉุกเฉิน)
การซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ในกรณีฉุกเฉิน)

โครงการ ปลูกมะนาว
โครงการ ปลูกมะนาว

โครงการกาชาดจูงลูกหลานเข้าวัดวันอาทิตย์
โครงการกาชาดจูงลูกหลานเข้าวัดวันอาทิตย์

โครงการคลองสวยน้ำใส ฉลองครบรอบ 200 ปี พระราชทานนามเมืองปทุมธานี
โครงการคลองสวยน้ำใส ฉลองครบรอบ 200 ปี พระราชทานนามเมืองปทุมธานี

จัดโครงการค่ายเยาวชนนันทนาการกีฬาและศิลปะ
จัดโครงการค่ายเยาวชนนันทนาการกีฬาและศิลปะ

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด 2557
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด 2557


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม หมู่ที่ 8
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปะปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ทดแทนของเดิม ขนาด 20ลบ.ม หมู่ที่ 4
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ขนาด 3
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถังประปาแบบถังแชมเปญ ทดแทนของ

กระดานสนทนา
# หัวข้อ โดย เมื่อ
1 Klong5 2016-07-20 20:06:56
2 สอบถามตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ Klong5 2016-06-01 15:15:21
3 กลิ่นเหม็นน้ำเน่า จากโรงงาน ซอย 13 Klong5 2016-05-12 09:09:53
4 เลี้ยงไก่ในหมู่บ้าน Klong5 2016-05-02 19:29:29
5 โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Klong5 2016-04-27 09:43:24
6 โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมาณเอกสาร ดูผ่าน Tablet หรือ Mobile ได้ทันที Klong5 2015-10-19 11:39:47
7 น้ำประปา(บาดาล) มีสีแดงและกลิ่นเหม็นบ่อยมาก Klong5 2015-08-25 11:08:24
8 ขยะล้นถังมากๆๆๆๆ Klong5 2015-08-19 17:56:57
9 กลิ่นเหม็นเน่า และกลิ่นเหม็นไหม้ Klong5 2015-08-18 16:58:25
10 ลองหรือยังเอ่ย VOR คุยเพลิน ใช้ง่าย ไม่ต้องพิมพ์ Klong5 2015-08-04 14:23:14
11 ขอความกรุณาช่วยตัดต้นไม้บริเวณ2ข้างถนนของซอย สุขศิริ Klong5 2015-06-30 08:52:10
12 โครงการคิวบิค หมู่4 สร้างปัญหาเรื่องการระบายน้ำให้ชาวสวนสุทธิดา Klong5 2015-06-21 17:32:45
13 เหม็นขี้ไก่กับขี้วัวมากๆ บ้านคลองห้าที่เคยเลี้ยงหมูส่งกลิ่นเหม้นเน่า Klong5 2015-05-31 18:25:22
14 เหม็นขี้ไก่กับขี้วัวมากๆ บ้านคลองห้าที่เคยเลี้ยงหมูส่งกลิ่นเหม้นเน่า Klong5 2015-05-31 18:25:21
15 เหม็นขี้ไก่กับขี้วัวมากๆ บ้านคลองห้าที่เคยเลี้ยงหมูส่งกลิ่นเหม้นเน่า Klong5 2015-05-31 18:25:21
16 เหม็นขี้ไก่กับขี้วัวมากๆ บ้านคลองห้าที่เคยเลี้ยงหมูส่งกลิ่นเหม้นเน่า Klong5 2015-05-31 18:25:21
17 เหม็นขี้ไก่กับขี้วัวมากๆ Klong5 2015-05-31 18:24:03
18 ขยะหมู่บ้านริมบึงพาร์ค Klong5 2015-04-24 14:15:10
19 ตอบการจ่ายเบี้ยยังชีพ Klong5 2015-04-10 08:45:30
20 สอบถามการจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน เมื่อพฤศจิกายน 2557 Klong5 2015-04-09 14:50:41
ความคิดเห็นของประชาชน
# หัวข้อ โดย เมื่อ
1 จากข้อมูลการใช้น้ำ ค่าน้ำทุกเดือน ไม่เกิน100 บาท
มิ.ย. ค่าน้ำ 65 บาท
ก.ค. ค่าน้ำ 1,6xx บาท
ต้องทำอย่างไรบ้างในการตรวจสอบ ตรวจเช็คมิเตอร์น้ำ ราคาค่าน้ำ ว่าทำไมสูงขี้นมากขนาดนี้
ช่วยแนะนำด้วยค่ะ 

คนหมู่4 2016-08-01 14:35:39
2 บ้านอยู่หมู่4 ฝั่วตะวันตกค่ะ มีปัญหาน้ำบาดาลไหลน้อยมากถึงขั้นไม่ไหลเลย แต่ก่อนไม่เคยเป็น ตอนนี้มีปัญหาเรื่องน้ำมานาน 1 เดือนแล้วค่ะ จากการสอบถามในละแวกนั้น เปนเหมือนกันทุกบ้าน แต่ฝั่งตะวันออกน้ำไหลปกติ พอแจ้งทาง อบต.มาดู น้ำก็ไหลแรงขึ้นมา พอ อบต.กลับไป น้ำก็ไหลน้อยเหมือนเดิม ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากค่ะ #รบกวนตอบและชี้แจงด้วยนะคะ คนหมู่4 2015-05-23 07:29:06
3 อยากขอความกรุณาท่านนายกอบจ.ด้วยนะค่ะพอดีว่าหนูขายของอยู่ตรงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวงแล้วบริเวณข้างไฟฟ้าเป็นที่ดินข้างๆเป็นที่รกร้างมีต้นธูปขึ้นเต็มมากามยพอลมมาดอกธูปก็ปลิวมารบกวนสุขภาพจิตมากๆเลย เดือดร้อนมากๆค่ะ 2015-05-12 09:44:23
ข่าวการรับสมัครสอบงานราชการข่าวทั่วไป
ข่าวการเมืององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี