หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


ข่าวประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
- องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่ดังนี้
- กำหนดยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี 2561
- ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 - 2564 ต่อเจ้าหน้าที่ป
- กำหนดยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี 2560
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำขาเหล็กรองรับถุงขยะ โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์


กิจกรรม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 6
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 10
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 2
กลุ่มขนมไทย หมู่ที่ 15
การซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ในกรณีฉุกเฉิน)
โครงการ ปลูกมะนาว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะส่วนกลางกองสาธารณสุขฯ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางงานบริการ กองสาธารณสุขฯ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางเครื่องพ่นยากองสาธารณสุข
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องสูบนำ้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์กองคลัง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางกองสวัสดิการสังคม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และเครื่องมือเครื่องใช้
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางกองการศึกษาศาสนาและวัฒธร
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดไม่น้อยกว่า 98 แรงม้า พร้อมเค

กระดานสนทนา
# หัวข้อ โดย เมื่อ
1 สอบถามงบประมาณในการทำถนนลาดยาง Klong5 2018-10-03 09:37:29
2 เครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อบต. เทศบาล Klong5 2018-07-24 16:33:51
3 ถ้าขยะล้นถัง Klong5 2018-07-03 11:25:16
4 เกมสล็อตออนไลน์ Klong5 2018-05-15 15:23:10
5 Golden Slot ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เกม The Dark Knight Klong5 2018-04-29 12:27:28
6 การแข่งขันฟุตบอลนี้มีอยู่ทั่วทุกประเทศบางครั้งมีนักกีฬาจากไทยร่วมอยู่ด้วย Klong5 2018-04-20 14:15:51
7 หมู่บ้านริมบึงเลี้ยงนก /ไก่ Klong5 2018-02-27 11:29:32
8 ขอให้ซ่อมถนนในซอยสุวรรณทัพหมู่ 3 Klong5 2017-09-29 14:51:46
9 เสียงดังจากการเทเหล็ก และกลิ่นเหม็นจากการตัดเหล็ก Klong5 2017-08-28 11:23:48
10 การจอดรถซื้อของหน้าเซเว่น วัดหัตสารเกษตร Klong5 2017-07-13 08:17:36
ความคิดเห็นของประชาชน
# หัวข้อ โดย เมื่อ
1 ปัญหาเพื่อนบ้านสร้างความเดือดร้อน (ทางเสียง) และอื่น ๆ ทางอบต.คลองห้า พอจะมีวิธีช่วยหรือวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้างหรือไม่

เข้าใจว่าปัญหาเพื่อนบ้านไม่ว่าจะพื้นที่ไหน ๆ คงเจอคล้าย ๆ กันหมด แต่หลาย ๆ คนก็ไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปพูดคุยหรือตักเตือน
หรืออาจจะมีบางคนที่กล้าเข้าไปพูดคุย ถ้าดีก็คุยกันเข้าใจและเคลียร์ปัญหากันได้ แต่ถ้าแย่หน่อยก็ต้องมีปากเสียงกัน ด่ากัน ทะเลาะกัน ได้ทุกวัน จนอาจทำให้เสียสุขภาพจิตได้

แต่ถ้ามีกลุ่มคนหรือผู้ดูแลท้องถิ่นหรือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาตรวจสอบหรือให้คำแนะนำ ตามบ้าน คิดว่าอาจจะส่งผลดีกับทุก ๆ คนที่ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน (คนทำงานเข้ากะ , เด็กเล็ก ๆ , คนป่วย หรือผู้สูงอายุ ที่ต้องพักผ่อน)

ปัญหาที่พบ
1. เพื่อนบ้านซ่อมรถ ปรับแต่ง ดัดแปลง ลองเครื่องยนต์ภายในบ้านและบริเวณถนนในหมู่บ้าน จนเกิดเสียงดัง
2. มีบุคคล(แก๊งวัยรุ่น)จากหน้าหมู่บ้านและท้ายหมู่บ้านชอบมารวมตัวที่บ้านหลังนี้ และมีการขับรถเสียงดังในทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำของทุก ๆ วัน และจะหนักในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
3. การจอดรถบนถนนหมู่บ้านจดกินพื้นที่เกือบถึงกลางถนนและเกินไปถึงบ้านคนอื่น (รถใหญ่)
4. การวางสิ่งของเกินพื้นที่ (ส่งผลให้บ้านข้าง ๆ ไม่สามารถใช้พื้นที่ในส่วนบ้านของตัวเองได้)
5. เคยพูดคุยสื่อสารแล้วได้คำตอบที่ไม่เป็นมิตรและชอบทำตัวกร่างในพื้นที่

สิ่งที่ต้องการสอบถามและสงสัย
*** เขตในพื้นที่หมู่บ้าน สามารถซ่อมรถ ปรับแต่งรถ ทดสอบเครื่องยนต์จนเกิดเสียงดังได้หรือไม่

สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทาง อบต. คลองห้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาเรื้อรังเหล่านี้ให้กับลูกบ้านได้
และหากยังคงเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเรื่อย ๆ ทางผู้เขียนคิดว่าคงจะต้องหันไปขอความช่วยเหลือจากทางกลุ่มสื่อสารมวลชนแทน

เพราะไม่ว่าจะสอบถามใครที่ได้รับผลกระทบก็มักได้คำตอบเหมือนกันคือ มีการแจ้งไปทางผู้ดูแลท้องถิ่นแล้ว แจ้งตำรวจก็แล้ว ก็ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา เพราะเป็นปัญหาขนาดเล็ก
หมู่ 2 2017-09-12 17:43:25
2 อยากให้ปิดกระดานสนทนานี้ครับ เพราะแสดงความคิดเห็นอะไรมาก็ไม่เห็นมีความเคลื่อนไหวใดๆเลยครับ การแก้ปัญหาได้ หรือได้ไม่ได้ก็นิ่งเฉย ควรปิดไปเลยดีกว่าครับ ทองดี วังน้ำน้อย 2017-07-20 19:47:17
3 เห็นซอยบางซอยเขามีการพัฒนาทำถนนลาดยาง แต่ซอยๆอยู่ติดอบต.คลองห้าแท้กลับไม่มีการพัฒนาเลย หรือจะติดเรื่องการโอนที่ให้กับทาง อบต. แล้วถ้าเคยทำเรื่อง โอนถนนให้กับ อบต.คลองห้าจะตามเรื่องได้อย่างไร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนดาวนอกโลกแล้วคะ หมู่8 2017-06-20 22:39:48
ข่าวการรับสมัครสอบงานราชการ
ข่าวการเมืององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี