องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
 


การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ


การสำรวจพืช ในพื้นที่ปกปัก วัดหัตสารเกษตร หมู่ 8 

2020-01-10
2019-09-02
2019-08-20
2019-08-14
2019-07-28
2019-07-24