องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
 


โครงการคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2562


นายธงชัย นนทนาคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า มอบหมาย นายพจน์รอดแจ่ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2562 มีกิจกรรมให้ความรู้ และเจาะเลือดตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกาย  ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลคลองห้า

2020-06-25
2020-01-10
2019-12-06
2019-10-04
2019-09-30
2019-09-04
2019-09-02
2019-08-28
2019-08-20
2019-08-14