องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ(กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้สำเร็จรูป)


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้สำเร็จรูป) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต เพื่อสส่งเสริมความรู้สามารถถายทอดให้กับคนรุ่นหลัง 

2020-06-25
2020-01-10
2019-12-06
2019-10-04
2019-09-30
2019-09-04
2019-09-02
2019-08-28
2019-08-20
2019-08-14