องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
 


อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 10 - 16 ตำบลคลองห้า


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า หมู่ 13อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 10 - 16 ตำบลคลองห้า

2020-06-25
2020-01-10
2019-12-06
2019-10-04
2019-09-30
2019-09-04
2019-09-02
2019-08-28
2019-08-20
2019-08-14