องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
 


เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีอายุ100ปีขึ้นไป


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าร่วมกับศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีอายุ100ปีขึ้นไป (วันที่ 14สิงหาคม 2562)

2020-01-10
2019-09-02
2019-08-20
2019-08-14
2019-07-28
2019-07-24