องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
 


วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10


นายธงชัย นนทนาคร นายกอบต.คลองห้า นายนุกูล เกาะโพธิ์ รองนายกอบต.คลองห้า นายพจน์ รอดแจ่ม รองนายกอบต.คลองห้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.คลองห้า และส่วนราชการในตำบลคลองห้า พร้อมทั้งประชาชนในตำบลคลองห้า ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดช

2020-01-10
2019-09-02
2019-08-20
2019-08-14
2019-07-28
2019-07-24