องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
 


กิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้ดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) โดยจัดกิจกรรม “ กิจกรรมการทำความสะอาด การเก็บขยะและกำจัดวัชพืช บริเวณหมู่ 8 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

2022-08-24
2022-03-11
2021-11-11
2021-10-31
2021-09-30
2021-09-01
2021-08-11
2021-08-10
2021-07-28
2021-07-27