องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในตำบลคลองห้า ปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับกองบังคับการตำรวจตระเวรชายแดนภาคที่ 1 เป็นกิจกรรมการปลูกต้นไม้และทาสีสะพาน บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564

2022-08-24
2022-03-11
2021-11-11
2021-10-31
2021-09-30
2021-09-01
2021-08-11
2021-08-10
2021-07-28
2021-07-27