องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
 


โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


นายนุกูล เกาะโพธิ์ นายก อบต.คลองห้า นายสมชาย อยู่ยืน นายสุชาติ โป๊ะแก้ว รองนายก อบต. คลองห้า นายวิชิต เนียมบุญเจือ เลขานุการนายก อบต.คลองห้า พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบต.คลองห้า ยินดีต้อนรับ สำนักงานส่วนกองคลังจังหวัดปทุมธานี ลงตรวจพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้าง รวมถึงสอบถามความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ ซอย แม่ฉอ้อนอุทิศ หมู่ 8 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ .ปทุมธานี โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565




2022-08-24
2022-03-11
2021-11-11
2021-10-31
2021-09-30
2021-09-01
2021-08-11
2021-08-10
2021-07-28
2021-07-27