องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
 


โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562


นายธงชัย นนทนาคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คลองห้า ดำเนินการโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 ร่วมกับอสม.ตำบลคลองห้า หมู่ที่ 5 ตำบลคลองห้า(วันที่ 24 กรกฎาคม 2563)

2019-09-02
2019-08-20
2019-08-14
2019-07-28
2019-07-24