หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


กระดานสนทนา

 ตั้งกระทู้ใหม่
# หัวข้อ โดย เมื่อ
1 การแข่งขันฟุตบอลนี้มีอยู่ทั่วทุกประเทศบางครั้งมีนักกีฬาจากไทยร่วมอยู่ด้วย Klong5 2018-04-20 14:15:51
2 หมู่บ้านริมบึงเลี้ยงนก /ไก่ Klong5 2018-02-27 11:29:32
3 ขอให้ซ่อมถนนในซอยสุวรรณทัพหมู่ 3 Klong5 2017-09-29 14:51:46
4 เสียงดังจากการเทเหล็ก และกลิ่นเหม็นจากการตัดเหล็ก Klong5 2017-08-28 11:23:48
5 การจอดรถซื้อของหน้าเซเว่น วัดหัตสารเกษตร Klong5 2017-07-13 08:17:36
6 บุคลิก ไม่ดีชอบนั่งกะดิกขา เขย่าขา ชอบหมุนปากกาเล่น เครียดง่าย ต้องอ่าน Klong5 2017-04-19 13:16:21
7 ด่วนที่สุด ใครที่มีอาการอยู่เฉยๆนั่งนิ่งๆโดยไม่ขยับมือกระดิกขาไม่ได้เลย ต้องรีบอ่าน Klong5 2017-04-17 12:37:16
8 มิเตอร์น้ำชำรุด Klong5 2017-01-17 19:57:38
9 เครื่องกดบัตรคิว Klong5 2016-12-27 09:33:29
10 ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้าชุมชน Klong5 2016-12-16 15:08:02
11 การจ่ายเบี้ยความพิการ Klong5 2016-12-01 08:47:58
12 ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้าชุมชน Klong5 2016-11-03 08:46:30
13 อบต.คลองห้าต่อน้ำจากท่อน้ที่สร้างงบส่วนตัวให้กับบ้านที่สร้างใหม่ Klong5 2016-10-24 11:20:36
14 Klong5 2016-07-20 20:06:56
15 สอบถามตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ Klong5 2016-06-01 15:15:21
16 กลิ่นเหม็นน้ำเน่า จากโรงงาน ซอย 13 Klong5 2016-05-12 09:09:53
17 เลี้ยงไก่ในหมู่บ้าน Klong5 2016-05-02 19:29:29
18 โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Klong5 2016-04-27 09:43:24
19 โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมาณเอกสาร ดูผ่าน Tablet หรือ Mobile ได้ทันที Klong5 2015-10-19 11:39:47
20 น้ำประปา(บาดาล) มีสีแดงและกลิ่นเหม็นบ่อยมาก Klong5 2015-08-25 11:08:24
21 ขยะล้นถังมากๆๆๆๆ Klong5 2015-08-19 17:56:57
22 กลิ่นเหม็นเน่า และกลิ่นเหม็นไหม้ Klong5 2015-08-18 16:58:25
23 ลองหรือยังเอ่ย VOR คุยเพลิน ใช้ง่าย ไม่ต้องพิมพ์ Klong5 2015-08-04 14:23:14
24 ขอความกรุณาช่วยตัดต้นไม้บริเวณ2ข้างถนนของซอย สุขศิริ Klong5 2015-06-30 08:52:10
25 โครงการคิวบิค หมู่4 สร้างปัญหาเรื่องการระบายน้ำให้ชาวสวนสุทธิดา Klong5 2015-06-21 17:32:45
26 เหม็นขี้ไก่กับขี้วัวมากๆ บ้านคลองห้าที่เคยเลี้ยงหมูส่งกลิ่นเหม้นเน่า Klong5 2015-05-31 18:25:22
27 เหม็นขี้ไก่กับขี้วัวมากๆ บ้านคลองห้าที่เคยเลี้ยงหมูส่งกลิ่นเหม้นเน่า Klong5 2015-05-31 18:25:21
28 เหม็นขี้ไก่กับขี้วัวมากๆ บ้านคลองห้าที่เคยเลี้ยงหมูส่งกลิ่นเหม้นเน่า Klong5 2015-05-31 18:25:21
29 เหม็นขี้ไก่กับขี้วัวมากๆ บ้านคลองห้าที่เคยเลี้ยงหมูส่งกลิ่นเหม้นเน่า Klong5 2015-05-31 18:25:21
30 เหม็นขี้ไก่กับขี้วัวมากๆ Klong5 2015-05-31 18:24:03
31 ขยะหมู่บ้านริมบึงพาร์ค Klong5 2015-04-24 14:15:10
32 ตอบการจ่ายเบี้ยยังชีพ Klong5 2015-04-10 08:45:30
33 สอบถามการจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน เมื่อพฤศจิกายน 2557 Klong5 2015-04-09 14:50:41
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี