องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 กันยายน 2562

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

 
   
 
 
เวลาทำการ
08.30-16.30น.
 
E-mail
adminK5@klong5.go.th
 


 
ติดต่อสำนักงาน /สำนักปลัด
020-177391
 
โทรสาร (Fax)
020-177391 
 สายตรงนายก 020-177391
 สายตรงปลัด 020-177391
 กองคลัง 020-177390
 
 กองช่าง 020-177394  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 020-177395  
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 020-177370
 
 กองสวัสดิการและสังคม 020-177369