วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างรถแบคโฮ ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ภัยแล้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถเทรนเลอร์ ทะเบียน 83-4313 ปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมราวสแตนเลสกันตกชายคลองห้าหน้าวัดศิริจันทาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมท่อสูบน้ำพญานาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง