วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงและแก้ไขระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด ตำบลคลองห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ณ ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดชุมชน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างตกแต่งรถขบวนแห่เทียนและเช่าอุปกรณ์หล่อเทียน ตามโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ( ตู้เย็น ) สาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาต่อสัญญาณเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Global Positioning System GPS) สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3716 ปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมารื้อถอน-ขนย้ายถังประปาบาดาลแบบถังแชมเปญ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่1) จำนวน 3 เครื่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง