วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนเลียบคลองห้าฝั่งตะวันตก บริเวณตรงข้ามวัดศิริจันทราราม หมู่ที่ 13 ตำบลคลองห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะทะเบียน 82-2220 ปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1041 ปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
เหมาเดินท่อเครื่องปรับอากาศ (ห้องปลัด)
25  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดาน ห้องสาธารณสุข ฯ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปริ้นเตอร์(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ(กองสาธรรณสุขฯ)ห้องการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง