องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ(กิจกรรมประดิษฐ์ดอ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้สำเร...

  รวมภาพการรับมอบของขวัญวันเด็กจากผู้ประกอบการและผู้...
   
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ(ห้...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลคลแงห้า นำงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ...

  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 25...
   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 กันยายน 2562

 

 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้