องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]16
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]38
3 ประกาศราคากลางก่อสร้างเขื่อนกันดินพร้อมลานอเนกประสงค์ ม.14 ตำบลคลองห้า [ 9 เม.ย. 2563 ]53
4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 4 รายการ [ 16 มี.ค. 2563 ]54
5 รายงานงบการเงิน [ 7 ก.พ. 2563 ]58
6 ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]44
7 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า [ 27 ม.ค. 2563 ]68
8 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 พ.ย. 2562 ]67
9 สาระหน้ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 22 พ.ย. 2562 ]58
10 งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน [ 17 ต.ค. 2562 ]82
11 ประชาสัมพันธ์รูปแบบและการจำแนก ประเภทรายับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2562 ]82
12 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 ส.ค. 2562 ]86
13 สินค้าโอท็อป [ 2 ก.ค. 2562 ]5
14 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ [ 20 มิ.ย. 2562 ]61
15 รายงานประชุมสภา สมัญวิสามัญ ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]4
16 รายงานประชุมสภา สมัญสามัญ ที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]3
17 รายงานประชุมสภา สมัญสามัญ ที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 6 พ.ค. 2562 ]4
18 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 19 มี.ค. 2562 ]130
19 รายงานประชุมสภา สมัญสามัญ ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 [ 19 ก.พ. 2562 ]4
20 รายงานประชุมสภา สมัญสามัญ ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]3
 
หน้า 1|2