องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์รูปแบบและการจำแนก ประเภทรายับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2562 ]139
22 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 ส.ค. 2562 ]140
23 สินค้าโอท็อป [ 2 ก.ค. 2562 ]58
24 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ [ 20 มิ.ย. 2562 ]112
25 รายงานประชุมสภา สมัญวิสามัญ ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]51
26 รายงานประชุมสภา สมัญสามัญ ที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]45
27 รายงานประชุมสภา สมัญสามัญ ที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 6 พ.ค. 2562 ]53
28 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 19 มี.ค. 2562 ]184
29 รายงานประชุมสภา สมัญสามัญ ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 [ 19 ก.พ. 2562 ]43
30 รายงานประชุมสภา สมัญสามัญ ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]40
31 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 25 ม.ค. 2562 ]128
32 กำหนดยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 27 พ.ย. 2561 ]143
33 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]118
34 การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ [ 17 ก.ย. 2561 ]119
35 การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 9 เม.ย. 2561 ]110
36 กำหนดยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 22 พ.ย. 2560 ]126
37 ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่่ ประจำปี 2561-2564 ต่อเจ้าหน้าที่ [ 8 พ.ย. 2560 ]115
38 กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 8 พ.ย. 2560 ]119
39 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 29 ก.ย. 2560 ]114
40 กำหนดยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 8 พ.ย. 2559 ]122
 
|1หน้า 2