องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 21 ก.ย. 2565 ]30
2 รายงานผลการฝึกอบรม [ 19 ก.ย. 2565 ]8
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]90
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2563 ]81
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง [ 1 ต.ค. 2563 ]79
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2563 ]81
7 เบอร์โทรติดต่อ อบต.คลองห้า ต.คลองห้า จ. ปทุมธานี [ 3 ก.ย. 2562 ]409