องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 298 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลาง [ 25 ก.ย. 2562 ]29
2 ประกาศราคากลางก่อสร้างลานอเนกประสงค์หมู่ที่ 14 ตำบลคลองห้า อำภอคลองหลวง [ 25 ก.ย. 2562 ]23
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ 27-228 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 เม.ย. 2562 ]38
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ 27-228 [ 23 เม.ย. 2562 ]31
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยพุ่มโพธิ์ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]30
6 ประกาศผุชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแวมถนนลูกรังซอมทองมณี หมูที่ 2 ตำบลคลองห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]27
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยลุงไป๋ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]28
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสวนเกษตร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]25
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสวนเกษตร หมู่ที่ 10 [ 18 เม.ย. 2562 ]25
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อวร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์(e-bidding) [ 26 มี.ค. 2562 ]25
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อวร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 [ 26 มี.ค. 2562 ]26
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางหลวง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 26 มี.ค. 2562 ]28
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางหลวงม้อง [ 26 มี.ค. 2562 ]23
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ 27-008 ซอยสุทธิพันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทนอนิกส์ [ 25 มี.ค. 2562 ]25
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ 27-008 ซอยสุทธิพันธ์ หมู่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 25 มี.ค. 2562 ]27
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแวมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ27-011 ซอยเอมบางเตย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 24 มี.ค. 2562 ]29
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดแสวงสามัคคีธรรม หมู่ที่ 2 โดยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 14 มี.ค. 2562 ]24
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมูที่ 15 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 14 มี.ค. 2562 ]28
19 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 มี.ค. 2562 ]27
20 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแสงเพช็ร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]24
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15