องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 320 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกำหนดอัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 ก.ย. 2563 ]2
2 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายซอยตะวันออก29 หมู่ที่ 8 [ 28 ก.ย. 2563 ]2
3 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปฏิรูป หมู่ที่ 16 ต.คลองห้า [ 28 ก.ย. 2563 ]3
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปฏิรูป หมู่ที่ 16 [ 28 ก.ย. 2563 ]4
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายซอยตะวันออก29หมู่ที่ 8 [ 28 ก.ย. 2563 ]3
6 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองห้า [ 5 มิ.ย. 2563 ]49
7 ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองห้า [ 5 มิ.ย. 2563 ]39
8 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองห้า [ 15 พ.ค. 2563 ]36
9 ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองห้า [ 16 เม.ย. 2563 ]38
10 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองห้า [ 16 เม.ย. 2563 ]37
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนพร้อมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 ตำบลคลองห้า [ 13 เม.ย. 2563 ]40
12 ประกาศราคากลางก่อสร้างเขื่อนกันดินพร้อมลานอเนกประสงค์ ม.14 ตำบลคลองห้า [ 9 เม.ย. 2563 ]37
13 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองห้า [ 20 ธ.ค. 2562 ]65
14 ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองห้า [ 18 ธ.ค. 2562 ]77
15 ราคากลาง [ 25 ก.ย. 2562 ]100
16 ประกาศราคากลางก่อสร้างลานอเนกประสงค์หมู่ที่ 14 ตำบลคลองห้า อำภอคลองหลวง [ 25 ก.ย. 2562 ]93
17 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโครงการซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV [ 25 ก.ค. 2562 ]33
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ 27-228 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 เม.ย. 2562 ]104
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ 27-228 [ 23 เม.ย. 2562 ]96
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยพุ่มโพธิ์ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]96
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16