หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


เลี้ยงไก่ในหมู่บ้าน : อบต.คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

เลี้ยงไก่ในหมู่บ้าน โดย Klong5

# 0 :
ในหมู่บ้านสวนสุทธิดา มีการเลี้ยงไก่ในพื้นที่ว่างด้านหน้าบ้าน เริ่มแรกไก่ไม่เยอะ ยังไม่มีปัญหา แต่ตอนนี้ไก่เริ่มเยอะขึ้น มีกลิ่นเหม็นมากขึ้นทุกวัน ไม่ทราบว่าถูกกฎหมายสิ่งแวดล้อมไหม รบกวนมาตรวจสอบด้วย หากไม่มีการดำเนินการใดๆ อาจจะไปร้องเรียนที่จังหวัดเรื่องสุขภาพอนามัยและชุมชนที่อาศัย

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2016-05-02 19:29:29
# 1 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2819229

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:38:02
# 2 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2819229

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:38:31
# 3 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2819229

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:38:42
# 4 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2819229

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:38:49
# 5 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2819229

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:38:52
# 6 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2819229

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:38:53
# 7 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2819229

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:38:59
# 8 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2819229

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:39:07
# 9 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2819229

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:39:54
# 10 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2819229

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:40:00
# 11 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2819229

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:40:02
# 12 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2819229

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:40:16
# 13 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2819229

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:40:33
# 14 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2819229

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:41:41
# 15 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2819229

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:42:10
# 16 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2819229

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:42:17
# 17 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2819229

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:42:39
# 18 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2819229

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:43:21
# 19 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2819229

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:45:36
# 20 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2819229

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:45:47
# 21 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:53:27
# 22 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:53:32
# 23 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:53:40
# 24 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:53:42
# 25 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:53:52
# 26 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:53:58
# 27 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:54:05
# 28 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:54:12
# 29 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:54:22
# 30 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:54:27
# 31 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:54:32
# 32 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:54:37
# 33 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:54:43
# 34 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:54:48
# 35 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:54:55
# 36 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:55:03
# 37 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:55:04
# 38 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:55:23
# 39 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:55:38
# 40 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:55:44
# 41 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:56:55
# 42 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:57:00
# 43 :
WCRTEXTAREATESTINPUT1776027

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:57:22
# 44 :
ขอนอกเรื่อง ครับ ไม่รู้จะถามช่องไหนครับ มีการฉีดกันพิษสุนัขบ้าหมา แมว บ้างมั้ยครับ ขออภัยที่ใช้ช่องนี้ครับโพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2018-03-14 17:29:59

ร่วมแสดงความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี