หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


อบต.คลองห้าต่อน้ำจากท่อน้ที่สร้างงบส่วนตัวให้กับบ้านที่สร้างใหม่ : อบต.คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

อบต.คลองห้าต่อน้ำจากท่อน้ที่สร้างงบส่วนตัวให้กับบ้านที่สร้างใหม่ โดย Klong5

# 0 :


โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2016-10-24 11:20:36
# 1 :
เรียนท่านนายกอบต.คลองห้าครับ ผมยุบ้านเลขที่15/2ม.7(ซ.ภากะษัย ตรงข้าม อบต.)เดือดร้อนเรื่องน้ำมานานแล้วคับ. เคยคุยกับระดับปฏิบัติงานปัญหาก็ไม่ถูกแก้ไขผ่านมาเกือบ2ปีแล้วคับ คือว่าตอนผมสร้างบ้านใหม่ๆของบต่อระบบน้ำจากอบต. ก็ไม่ได้ ผมเลยทำด้วยงบส่วนตัวระยะทางประมาณ300เมตร แต่ต่อมาเมื่อมีบ้านใหม่เกิเขึ้นในซอยเดียงกันก่อนถึงบ้านผม ปรากฎว่า อบต.ต่อน้ำจากท่อซึ่งมีขนาดเล็กให้กับบ้านที่สร้างใหม่ทำให้บ้านผมน้ำไม่พอใช้ บ่อยครั้งที่ต้องรอช่วงดึกหลังบ้านหลังอื่นไม่ใช้น้ำแล้ว น้ำจึงจะไหล. ท่านนายกช่วยใช้ความสามารถแก้ปัญหาเล็กน้อยให้ด้วยคับ. เดือดร้อนจริงๆคับ

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2016-10-24 11:33:54
# 2 :
ท่านนายกได้สั่งการให้กองช่างจัดหางบประมาณขยายเขตประปาในซอยแล้วนะครับ คงอีกซักระยะนะครับ ขอขอบคุณที่นำเสนอข้อมูลให้แก้ไขปัญหานะครับ

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2016-11-04 16:28:30
# 3 :
I was struck by the hosetny of your posting

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-07 07:11:12
# 4 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:35:24
# 5 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:35:27
# 6 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:35:29
# 7 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:35:40
# 8 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:35:51
# 9 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:35:56
# 10 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:36:19
# 11 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:36:36
# 12 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:36:43
# 13 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:36:47
# 14 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:36:51
# 15 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:37:06
# 16 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930"/**/oR/**/updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0)/**/oR/**/"

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:37:22
# 17 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930")/**/oR/**/updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0)/**/oR/**/("

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:37:28
# 18 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930")/**/oR/**/updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0)/**/oR/**/("

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:37:48
# 19 :
0

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:37:50
# 20 :
0

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:38:01
# 21 :
0

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:38:18
# 22 :
1

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:38:40
# 23 :
1

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:38:47
# 24 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930"/**/aNd/**/8702337=8702337/**/aNd/**/"6199"="6199

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:38:59
# 25 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930"/**/aNd/**/8702337=3099853/**/aNd/**/"6199"="6199

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:39:14
# 26 :
99999999"/**/oR/**/6634503=6634503/**/aNd/**/"6199"="6199

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:39:34
# 27 :
99999999"/**/oR/**/6634503=8934050/**/aNd/**/"6199"="6199

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:40:01
# 28 :
99999999"/**/oR/**/7702264=7702264--

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:40:15
# 29 :
99999999"/**/oR/**/7702264=2089293--

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:40:36
# 30 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930")/**/aNd/**/2490102=2490102/**/aNd/**/("6199")=("6199

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:41:41
# 31 :
99999999")/**/oR/**/7091759=7091759/**/aNd/**/("6199")=("6199

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:42:06
# 32 :
99999999")/**/oR/**/2945148=2945148--

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:42:12
# 33 :
99999999")/**/oR/**/2945148=7196038--

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:42:33
# 34 :
0

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:43:10
# 35 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930 aNd if(length(0x574352575653)>1,sleep(3),0)

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:45:30
# 36 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:46:00
# 37 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:49:00
# 38 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:50:31
# 39 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:53:29
# 40 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:53:44
# 41 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:54:23
# 42 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2911930

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:55:15
# 43 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:49:44
# 44 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:49:47
# 45 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:49:49
# 46 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:50:09
# 47 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:50:14
# 48 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:50:18
# 49 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:50:31
# 50 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:50:33
# 51 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:50:35
# 52 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:50:39
# 53 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:50:48
# 54 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:50:50
# 55 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:50:54
# 56 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:51:04
# 57 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:51:11
# 58 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:51:15
# 59 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:51:20
# 60 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:51:23
# 61 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:51:30
# 62 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:51:34
# 63 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:51:38
# 64 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:51:43
# 65 :
/etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:51:47
# 66 :
etcpasswd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:51:51
# 67 :
file:///etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:51:57
# 68 :
C:Windowswin.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:52:08
# 69 :
file:///C:/Windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:52:11
# 70 :
../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:52:15
# 71 :
../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:52:23
# 72 :
../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:52:33
# 73 :
../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:52:37
# 74 :
../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:52:44
# 75 :
../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:52:53
# 76 :
../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:53:00
# 77 :
../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:53:03
# 78 :
../../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:53:10
# 79 :
../../../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:53:14
# 80 :
../../../../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:53:27
# 81 :
../../../../../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:53:37
# 82 :
../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:53:43
# 83 :
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:53:55
# 84 :
../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:54:08
# 85 :
../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:54:17
# 86 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:54:23
# 87 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:54:33
# 88 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:54:41
# 89 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:54:49
# 90 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:54:59
# 91 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:55:29
# 92 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:55:41
# 93 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:55:45
# 94 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:55:53
# 95 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:56:38
# 96 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:56:58
# 97 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:57:08
# 98 :
../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:59:37
# 99 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:59:52
# 100 :
../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:06:05
# 101 :
../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:06:30
# 102 :
../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:06:38
# 103 :
../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:06:41
# 104 :
../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:06:51
# 105 :
../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:07:30
# 106 :
../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:07:37
# 107 :
../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:07:50
# 108 :
../../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:07:56
# 109 :
../../../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:08:03
# 110 :
../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:08:25
# 111 :
../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:08:41
# 112 :
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:08:51
# 113 :
../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:08:55
# 114 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:09:01
# 115 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:09:20
# 116 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:09:24
# 117 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:09:48
# 118 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:09:54
# 119 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:10:02
# 120 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:10:09
# 121 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:15:45
# 122 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:15:52
# 123 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:16:00
# 124 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:16:04
# 125 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:16:12
# 126 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:16:27
# 127 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:16:31
# 128 :
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:16:34
# 129 :
WCRTEXTAREATESTINPUT6325906

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:16:49

ร่วมแสดงความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี