หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


การจอดรถซื้อของหน้าเซเว่น วัดหัตสารเกษตร : อบต.คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

การจอดรถซื้อของหน้าเซเว่น วัดหัตสารเกษตร โดย Klong5

# 0 :
ไม่ทราบว่าการร้องเรียนมาที่อบต. คลองห้านี้จะถูกต้องหรือไม่แน่ใจครับ แต่อย่างน้อยทางผู้บริหารน่าจะตักเตือนหรือออกกฎระเบียบอะไรมาปฎิบัติบังคับใช้บ้าง ตั้งแต่ถนนสร้างเสร็จมารู้สึกว่าจะมีคนมักง่ายมากขึ้นจอดกันจนไม่มีทางรถวิ่งแล้ว(แถบขาออกไปรังสิต) ช่วงเย็นๆรถเข็ญมาตั้งรถขายของกันอย่างสบายบนเลนรถวิ่ง ทำไม่ไม่มีใครดูแลบ้าง หรือว่าเห็นเป็นคนจนจึงไม่อยากไปเข้าไปห้ามปรามผมว่าถ้าคิดอย่างนั้นอีกหน่อยคงมีร้านค้าบนถนนหลวงเต็มไปหมด ผมฝากพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 08:17:36
# 1 :
ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้บริการที่เซเว่นนี้ครับแต่ผมจะหาที่ว่างชิดซ้ายติดขอบถนนจอดเท่านั้น แต่ที่เห็นหลายคนเห็นแก่ตัวขี้เกียจไม่ยอมเดินไกลยอมจอดกินเลนหรือแถวสองคนประเภทนี้มีเยอะครับควรมีกฎระเบียมมาบังคับใช้บ้างครับ ขอบคุณ

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-14 14:09:43

ร่วมแสดงความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี