หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


เสียงดังจากการเทเหล็ก และกลิ่นเหม็นจากการตัดเหล็ก : อบต.คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

เสียงดังจากการเทเหล็ก และกลิ่นเหม็นจากการตัดเหล็ก โดย Klong5

# 0 :
ดิฉันอาศัยอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง  ใกล้กับซอยสุทธิพันธ์  ได้รับเสียงรบกวนจากการเทเหล็กลงจากรถสิบล้อซึ่งดังมาก  และมีกลิ่นรบกวนจากการตัดเหล็กเกือบตลอดเวลา    ซึ่งเมื่อก่อนนานๆ จะมีเสียงดังรบกวนและกลิ่นรบกวน  แต่ระยะหลังดังถี่ขึ้นและมีกลิ่นรบกวนเกือบตลอดเวลา   ทำให้ไม่สามารถอยู่นอกบริเวณบ้านได้ จะนั่งเล่นนอกบ้านก็ทนเสียงดังและกลินเหม็นไม่ไหวแล้ว

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-08-28 11:23:48

ร่วมแสดงความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี