องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลการติดต่อ

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

เลขที่ 36 หมู่ 8 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


เวลาทำการ
08.30-16.30น.
 
E-mail
Klongha.k5@gmail.com
 


 
เบอร์โทรภายใน องค์การบริการส่วนตำบลคลองห้า
02-017-7391
 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
101

 สำนักปลัด
102

 กองคลัง 103

 กองช่าง 104

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 105

 กองสวัสดิการและสังคม
106
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 107

 ห้องปลัดอบต. 108

 ห้องนายกอบต. 109

 FAX
116