องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

E-service

การบริการ E-Service

"ช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวย

ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ"

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


 
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับถังขยะและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)
แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุนซ่อมไฟทางสาธารณะ

แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)