องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อบสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า [ 28 ก.พ. 2566 ]12
2 อบต. คลองห้า ระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่กรมประชาสัมพันธ์ ต.คลองห้า [ 28 ก.พ. 2566 ]10
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน [ 10 ก.พ. 2566 ]20
4 ประชาสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) [ 9 ก.พ. 2566 ]8
5 ขั้นตอน การรับเสื้อ โครงการ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ "คลองห้า พาคนรักวิ่ง"ครั้งทที่1 [ 6 ก.พ. 2566 ]12
6 ตรวจสอบรายชื่อ เดิน-วิ่ง พาคนรักวิ่งคลองห้า (Klong 5 Lover To Run) [ 3 ก.พ. 2566 ]32
7 รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองห้าทั้ง 3 ศูนย์ [ 2 ก.พ. 2566 ]21
8 รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล [ 11 ม.ค. 2566 ]68
9 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]12
10 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]11
11 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]27
12 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2566 [ 11 พ.ย. 2565 ]21
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง การประชุมประชาคมตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า [ 28 ต.ค. 2565 ]41
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล [ 26 ต.ค. 2565 ]35
15 การรับลงทะเบียนความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]2
16 การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]4
17 การรับสมัครเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]4
18 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 3 ต.ค. 2565 ]3
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 21 ก.ย. 2565 ]93
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 20 ก.ค. 2565 ]150
 
หน้า 1|2|3|4