องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

ประกาศ/คำสั่งงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 21 ก.ย. 2565 ]40
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]59
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]62
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักและผู้อำนวยการกอง [ 7 ม.ค. 2565 ]66
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า [ 7 ม.ค. 2565 ]62
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2563 ]84
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง [ 1 ต.ค. 2563 ]84
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2563 ]86
9 เบอร์โทรติดต่อ อบต.คลองห้า ต.คลองห้า จ. ปทุมธานี [ 3 ก.ย. 2562 ]583