องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

รายงานการเงิน/รายงานการคลังต่างๆ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]16
2 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ธ.ค. 2565 ]16
3 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]36
4 ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่าย ตามวิธีการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]31
5 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]35
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]20
7 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]14
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 3 [ 4 ก.ค. 2565 ]26
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 2 [ 11 เม.ย. 2565 ]23
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 1 [ 10 ม.ค. 2565 ]27
11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]36
12 ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]70
13 งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน [ 17 ต.ค. 2562 ]92
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]97