องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

รายงานการเงิน/รายงานการคลังต่างๆ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]18
2 ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่าย ตามวิธีการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]17
3 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]21
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]8
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 3 [ 4 ก.ค. 2565 ]15
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 2 [ 11 เม.ย. 2565 ]12
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 1 [ 10 ม.ค. 2565 ]14
8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]21
9 ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]61
10 งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน [ 17 ต.ค. 2562 ]82
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]80