องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]9
2 ู่คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 3 ต.ค. 2565 ]7
3 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2565 ]5
4 คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]5
5 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]5
6 คู่มือใช้งานระบบ E-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]6