องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า [ 10 ต.ค. 2565 ]7
2 เผยแพร่ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 2565-2570 [ 3 ต.ค. 2565 ]6
3 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]7
4 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]4
5 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]5