องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมขับเคลื่อนจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]16
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานด้านมาตรฐานทางจริยธรรม พฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ ปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]12
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า [ 10 ม.ค. 2565 ]68
5 โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ส.ค. 2562 ]60
6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]59
7 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]67
8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]56
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า [ 12 ม.ค. 2559 ]79