องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

รายงานงบการเงินประจำเดือน/ประจำไตรมาส/ประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]2
2 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]3
3 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]13
4 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]2
5 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ธ.ค. 2565 ]2
6 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่อธิบดีกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]7
7 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]2
8 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบอธิบดีกำหนด [ 1 ธ.ค. 2565 ]11
9 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]2
10 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]2
11 ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]82
12 รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ก.พ. 2563 ]57
13 งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]80