องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือใช้งานระบบ E-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือใช้งานระบบ E-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ