องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานด้านมาตรฐานทางจริยธรรม พฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ ปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานด้านมาตรฐานทางจริยธรรม พฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ ปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ